Access Bars og Body processer

All of Life Comes to Me with Ease and Joy and Glory 

Access bars er eEn blid behandlingsform, der berører 32 punkter på hovedet, som er energibaner, der hver især har en funktion, eks. Healing, Krop, Penge, Kreativitet mv.

Behandlingen frigiver energi, der kan reducere stress, afspænder kroppen mv.

Acces bars behandling:

Behandlingen varer ca. 1 time, hvor klienten ligger på en briks fuld påklædt med et tæppe over. Herefter startes behandlingen ved at åbne for energien og de 32 punkter på hovedet berøres. Det er meget forskelligt hvordan behandlingen opleves, somme tider kommer der forskellige oplevelser frem, ofte falder klienten hen i en drømmetilstand og nogle falder i søvn.

Punkterne, der berøres, vedrører områder og opfattelse af dig og dit liv. Ved at berøre punkterne, kan stagneret energi og fastlåste tankemønstre frigives –  dette kan både ske bevidst og ubevidst. Det er en meget fin og blid energi, der løber samtidig med, at den er kraftfuld.

Behandlingen kan anbefales til alle, selv børn har stor gavn af behandlingen bl.a. hovedepine, angst nervøsitet mv.. Den har vist sig meget effekt fuld på både børn og voksne med ADHD og lignende diagnoser.

Acces Bars kan gives for sig selv eller kan vælges at blive givet i forbindelse med en af følgende Body processer:

  • Detox
  • Booster for immunforsvaret, kroppen mv.
  • Proces til at ikke at tage andres energi ind i ens eget system.